ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


 

3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
  3.1.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต
3.1.2 ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต
3.1.3 ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต