ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


 

3.2 อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
3.2.1 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
3.2.2 IP Address หรือ IP network number
3.2.3 Domain Name ใน Internet
3.2.4 ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System)
3.2.5 ประเภทของ Domain Name
3.2.6 Browser
3.2.7 การติดตั้ง Google Chrome (Chorme)
3.2.8 เทคนิคการใช้งาน Google Chrome