ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.3 การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
            การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  มี 2   รูปแบบ   ได้แก่    การใช้งานด้วยซอฟต์แวร์ไคลเอนต์   เช่น   ไมโครซอฟต์เอาท์ลุก
(Microsoft  Outlook) ซึ่งผู้ใช้งานต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้ระบบเครือข่าย   หรือเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อน 
ปัจจุบันหน่วยงานบางแห่งได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการรับส่งอีเมล์ขึ้นใหม่  เพื่อรองรับการใช้งานผ่านเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ
ได้ด้วย โดยผู้ใช้สามารถสมัครลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เปิดบริการหลังจากนั้นจะได้รับอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านเพื่อขอ
ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว  บริการรับส่งอีเมล์ผ่านเว็บในลักษณะนี้เรียกว่า เว็บเมล์ (web mail)
........สำหรับเว็บเมล์ของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เช่น http://www.chaiyomail.com  
http://www.thaimail.com    เป็นต้น 
........ส่วนอีเมล์ของต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เช่น  http://www.hotmail.com  http://yahoomail.com  http://www.gmail.com  เป็นต้น