ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.3.1 กระบวนการทำงานของ e-mail
........ระบบการทำงานของอีเมล์เป็นการส่งข้อความ (Message) อิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์
อีกเครื่องหนึ่ง ข้อมูลที่ส่งไปมีทั้งตัวหนังสือ รูปภาพ เสียงและภาพวิดีโอ โดยส่งผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไปยังเมล์เซิร์ฟเวอร์
(Mail Server) ผ่านไปทางอินเทอร์เน็ต เมื่อข้อมูลไปถึงเมล์เซิร์ฟเวอร์ปลายทางจะถูกเก็บไว้ในเมล์บ็อกซ์ (Mail Box) รอให้ผู้รับมารับไป การเดินทางเช่นนี้ทำให้อีเมล์เดินทางรอบโลกได้อย่างรวดเร็ว  โดยกระบวนการของอีเมล์ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
1. การส่งอีเมล์
                    การส่งอีเมล์นั้นเราจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าไปใช้งานเมล์เซิร์ฟเวอร์
ที่สามารถส่งอีเมล์ได้ โดยโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งเมล์ เรียกว่า SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ทำงานด้วย
POPเซิร์ฟเวอร์ (POP = Post Office Protocol)
2. การเดินทางไปยังเซิร์ฟเวอร์
                    เมื่อเราเขียนหรือพิมพ์อีเมล์เสร็จแล้ว คอมพิวเตอร์จะส่งอีเมล์ไปให้ SMTP เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ก็จะตรวจสอบ
ชื่อ – ที่อยู่ของผู้รับ แล้วจัดส่งอีเมล์ไปยังเมล์เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับ อีเมล์จะรออยู่ที่เมล์เซิร์ฟเวอร์จนกระทั่งผู้รับมารับไป
3. ผู้รับปลายทาง
                    ผู้รับปลายทางจะมีชื่อ – ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถขอรับบริการขอที่อยู่ได้ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
หรือ ISP ทุกแห่ง อีเมล์จะอยู่ที่เมล์บ็อกซ์ตามจำนวนวันเวลาที่ได้รับ รอจนกว่าผู้รับเรียกอีเมล์ไปอ่านและลบออก อีเมล์จึงจะ
หายไป เราสามารถพิมพ์อีเมล์ไปบนกระดาษทางเครื่องพิมพ์ หรือเก็บอีเมล์ไว้บนฮาร์ดดิสก์ไว้อ่านทีหลังได้