ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.3.2 ขั้นตอนการสมัครอีเมล์ (e-mail) : Gmail

    

........Gmail คือ บริการฟรี e-mail ที่ทางานบนระบบ Search Engine ซึ่งมีหน้าตาไม่แตกต่างจากรูปแบบของ Google เท่าไหร่ คือ ไม่มีลูกเล่น ดูเรียบง่ายแต่เน้นที่ความรวดเร็วในการเข้าถึงเป็นหลัก มีระบบการจัดเก็บที่ดี มีระบบค้นหาตามหัวเรื่องจดหมาย ส่งไฟล์ประกอบง่าย และใช้งานง่าย มีขั้นตอนการสมัครดังนี้
  1. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ขึ้นมา แล้วพิมพ์ URL ที่ช่อง Address เป็น http://www.google.co.th ดังภาพต่อไปนี้

 

 

ภาพประกอบ 1 เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์เพื่อสมัคร Gmail
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/

 

2. เลือกเมนูจากหน้าเว็บไซต์ Google โดยให้เลือกที่เมนู “Gmail” (เมนูจะอยู่มุมบนซ้ายของหน้าเว็บไซต์)  ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 การเลือกเมนู “Gmail”จากหน้าเว็บไซต์ Google
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/

........3. จากนั้นหน้าจอเว็บบราวเซอร์ในการเข้าใช้งาน Gmail โดยมีส่วนการใช้งานต่าง ๆ ดังภาพประกอบ 3 ดังต่อไปนี้

ภาพประกอบ 3 หน้าจอเว็บบราวเซอร์ในการเข้าใช้งาน Gmail
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/

........ในกรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชีการใช้งานของ Google สามารถที่จะสมัครใช้งานได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

ภาพประกอบ 4 หน้าจอเว็บบราวเซอร์ในการสมัคร Gmail
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/

........จากนั้นหน้าจอจะแสดงส่วนของการกรอกข้อมูลในการสมัครบัญชีใช้งาน Google ดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 ก  หน้าจอเว็บบราวเซอร์ในการสมัครบัญชีใช้งาน Google
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/

........เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อย ถูกต้อง หน้าจอจะแสดงผลดังภาพด้านล่าง จากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มขั้นตอนถัดไป (ปุ่มสีฟ้า)

........**หรือหากการสมัครไม่สมบูรณ์จะต้องกลับไปสมัครใหม่ตามหัวข้อ การสมัครใช้งาน Gmail

ภาพประกอบ 5 ข  หน้าจอเว็บบราวเซอร์ในการสมัครบัญชีใช้งาน Google
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/

........จากนั้นหน้าจอจะแสดงผลดังภาพ ให้เราคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ Gmail เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน จากนั้นหน้าจอจะเข้าสู่ Gmail
เป็นรูปแบบของหน้าระบบ e-mail สังเกตว่าเราจะเห็นจดหมาย e-mail อยู่ และส่วนการใช้งานต่าง ๆ ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6  หน้าจอการใช้งาน Gmail
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/