ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.3.3 การใช้งาน Gmail
          การลงชื่อเข้าใช้งาน
........ในกรณีที่เรามีบัญชีการใช้งาน Google อยู่แล้วให้เข้าหน้าเว็บบราวเซอร์ http://www.google.co.th ตามด้วยเลือกเมนู Gmail
จากนั้นใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของตนเองในช่องลงชื่อเข้าใช้งาน ดังภาพประกอบ 7  

 ........ เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานสำเร็จ หน้าจอจะเข้าสู่ส่วนของ Gmail ซึ่งจะแสดงจดหมาย e-mailขาเข้าทั้งหมดและส่วนการใช้งานอื่นๆ

ภาพประกอบ 7  การลงชื่อใช้งาน Gmail
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/