ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.3.5 การลบ e-mail

                                                                                                                                                                                           เมื่อเราเปิดอ่าน e-mail ฉบับนั้น แล้วเราต้องการที่จะลบ ให้เราคลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์ถังขยะ โดยสังเกตจะอยู่มุมบน
                    เมื่อเวลาเราเปิดอ่านจดหมาย e-mail ดังภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10  แสดงการลบจดหมาย e-mail
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/

........จากนั้นหน้าจอจะกลับเข้าสู่กล่องจดหมายเช่นเดิม สังเกตได้ว่า e-mail ฉบับที่เราลบไปจะหายไปจากกล่องขาเข้า