ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.3.7 การแนบไฟล์และการส่ง e-mail
         ถ้าหากเราต้องการแนบไฟล์ ให้เราคลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์แนบไฟล์ดังภาพประกอบ 12 กจากนั้นเลือกไฟล์ที่เราต้องการแนบ
เมื่อแนบไฟล์เสร็จเรียบร้อยจะสังเกตเห็นไฟล์ที่เราแนบ ดังภาพประกอบ 12 ข จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ส่ง เพื่อทำการส่ง
e-mail เมื่อ e-mail เมื่อทำการส่งเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแจ้งเตือนว่า ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว ดังภาพประกอบ 12ค

ภาพประกอบ 12 ก – ค  แสดงการแนบไฟล์และการส่ง e-mail
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/

ภาพประกอบ 12 ก

ภาพประกอบ 12 ข

ใใใใใใใใหน้าจอก็จะแสดง e-mail ที่เราได้ทาการส่งทั้งหมด และสามารถเปิดดูได้โดยคลิกที่จดหมาย e-mail นั้น ๆ

ภาพประกอบ 12 ค