ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.4 ข้อดีและข้อจำกัดของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อดีของการใช้ e-mail
........1. ความเร็วของการส่ง e-mail ใช้เวลาในการเดินทางถึงปลายทางไม่ถึง 1 นาที
........2. การเก็บรักษาความลับ e-mail ที่ส่งถึงผู้รับปลายทางจะถูกเก็บลงใน Mail box ของผู้รับแต่ละคน ซึ่งผู้อื่นไม่สามารถ
เปิดอ่านข้อความที่ส่งไปได้ นอกจากผู้รับที่เป็นเจ้าของเท่านั้น
........3. ความแน่นอนของ e-mail ที่ส่งออกไป หากไม่ถึงผู้รับปลายทางก็จะถูกส่งกลับมายังผู้ส่งโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ส่งทราบว่า
e-mail เดินทางถึงผู้รับหรือไม่
........4. คุณภาพของข้อมูล ผู้รับสามารถอ่านข้อความของ e-mail ได้จากจอภาพคอมพิวเตอร์ หรือจะให้พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ก็ได้
........5. ข้อมูลที่จะส่งทาง e-mail สามารถส่งได้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว
........6. ความประหยัด ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถือว่าต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจดหมายธรรมดา ปกติถ้าเราส่งจดหมาย
ธรรมดาต้องซื้อซอง ซื้อกระดาษ ซื้อแสตมป์ ค่าลงทะเบียนจดหมายด่วน EMS ยิ่งถ้าส่งไปต่างประเทศก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นและ
ถ้าส่งเดือนละหลายฉบับ ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายไม่แพง มีเพียงค่าโทรศัพท์และค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตรายเดือนที่เราใช้กันอยู่เท่านั้น
........7. ไม่จำกัดระยะทาง ระยะทางเป็นข้อจำกัดสำคัญในการติดต่อสื่อสารกัน เราไม่ต้องเดินไปที่ที่ทำการไปรษณีย์หรือตู้ ไปรษณีย์
เพื่อส่งจดหมาย เราสามารถนั่งอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน พิมพ์และส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไหนเลย
ข้อจำกัดของการใช้ e-mail
........1. บางครั้งในการส่ง e-mail นั้น ข้อความอาจจะถูกตีกลับมายังผู้ส่ง เนื่องจาก e-mail ถูกส่งไปยัง Address ที่ไม่มีตัวตน
แล้ว(เลิกใช้แล้ว) หรือไม่มีชื่อผู้ใช้ e-mail นั้น จึงทำให้คนที่ต้องการรับ e-mail จริง ๆไม่ได้รับ แต่คนที่ได้รับอาจจะเป็นคน
อื่นแทนซึ่งเขาอาจจะไม่ตอบ e-mail กลับมาเพราะไม่ใช่ธุระจึงอาจจะทำให้ไม่ทราบว่า e-mail ที่ส่งไปนั้นถึงยังปลายทางหรือไม่
........2. ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน และอาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา ถ้าข้อมูลใน Mail box เต็ม ก็ไม่สามารถรับข้อมูล
อื่นได้
          3. ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน
........4.ถ้าเครือข่ายล่มทำให้การส่งหรือรับข้อมูลล้มเหลว