ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
..............ในโลกไซเบอร์สเปซมีข้อมูลมากมายมหาศาล การที่จะค้นหาข้อมูลจำนวนมากมายอย่างนี้เราไม่อาจจะคลิกเพื่อค้นหาข้อมูล
พบได้ง่าย ๆ  จำเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องมือค้นหาที่เรียกว่า Search Engine เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายหลายที่ทั้งของคนไทยและต่างประเทศ   ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจึงต้องพึ่งพา Search Engine Site ซึ่งจะทำหน้าที่ รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่าง ๆ เอาไว้  โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อนคำหรือข้อความ ของหัวข้อนั้น ๆ ลงไปในช่องที่กำหนด คลิกปุ่มค้นหาเท่านั้น รอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อ ๆและรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏ
ให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันที

5.1วิธีการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

          =>> 5.1.1 การสืบค้นในรูปแบบ Index Directory

          =>> 5.1.2 การสืบค้นในรูปแบบ Search Engine

          =>> 5.1.3 หลักการค้นหาข้อมูลของ Search Engine

          =>> 5.1.4 ประโยชน์ของ Search Engine