คำชี้แจง

- แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 10 ข้อ
- ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อทำครบให้กดปุ่มดูคะแนนที่ด้านล่าง
 
     
     
 
1. อินเตอร์เน็ตหมายถึงอะไร
การค้นหาข้อมูลในไซเบอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
google.com
การติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์

2. ชื่อของ Web site ที่ลงท้ายด้วย .ac.th ตรงกับข้อใด
เป็น Web ที่เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย
เป็น Web ที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทย
เป็น Web ที่เกี่ยวองค์กรของรัฐในประเทศไทย
เป็น Web ที่เป็นหน่วยงานเอกชน

3. การใช้อินเทอร์เน็ตในข้อใด ที่สามารถนำไปสู่ปัญหาการเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
การแลกเปลี่ยนคลิปลามกอนาจาร
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงในไดอารีออนไลน์

4. stou.ac.th คำว่า ac หมายถึงอะไร
ตัวย่อประเทศ
ชื่อหน่วยงานเจ้าของ
ตัวย่อประเภทขององค์กร
ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

5. supapong03@chaiyo.com ส่วนใดหมายถึง โดเมนเนม (Domain Name)
supapong03
@
chaiyo
chaiyo.com

6. โปรแกรม Web Browser ที่นิยมใช้ปัจจุบันคือ
Counter Strike
ICQ
PIRCH
Google Chrome

7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
URL เป็นชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์เป็นแหล่งที่เก็บหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าไว้
โฮมเพจเป็นเว็บเพจที่ถูกกำหนดให้แสดงเป็นหน้าแรก
WWW เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าไปค้นหาได้โดยใช้โปรแกรมประเภทบราวเซอร์

8. 164.115.31.64 หมายถึงสิ่งใด
E- mail Address
IP Address
Internet Account
DNS

9. URL หมายถึงข้อใด
ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ที่อยู่อีเมล์
หน้าแรกของเว็บไซต์
ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์

10. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางบวกของอินเทอร์เน็ต
การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
สะดวกในการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายขนาดใหญ่
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลคะแนน =