คำชี้แจง

- แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 10 ข้อ
- ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อทำครบให้กดปุ่มดูคะแนนที่ด้านล่าง
 
     
     
 
1. ในโปรแกรมการรับ ส่ง e- mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร
ใส่ที่อยู่ e - mail Address ของผู้รับ
ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ e – mail
ใส่ที่อยู่ e- mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ

2. คำสั่ง Attachment หรือแนบไฟล์ มีประโยชน์อย่างไร
บีบอัดไฟล์ข้อมูล
ตรวจรับอีเมล์เข้า-ออก
ส่งข้อความผ่านอีเมล์
แนบไฟล์ข้อมูลไปกับอีเมล์

3. ข้อใดให้ความหมายของอีเมล์ได้ถูกต้อง
การส่งจดหมายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การส่งจดหมายผ่านสายโทรศัพท์
การส่งจดหมายด้วยสื่อที่มีความเร็วสูง
การส่งจดหมายโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์

4. ช่อง CC มีไว้สำหรับทำอะไร
ใช้ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ e- mail
ใช้เมื่อต้องการส่ง e - mail ถึงผู้รับมากกว่า 1 คน (แบบสำเนา)
ใช้ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
ใช้เมื่อต้องการส่ง e - mail Address ของผู้รับ

5. การสมัครสมาชิกฟรีอีเมล์ หมายความว่าอย่างไร
เข้าเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีอีเมล์
ข้อตกลงในการใช้บริการฟรีอีเมล์
ผู้ใช้ตอบตกลงสมัครสมาชิกใหม่ หรือลงทะเบียน
การขอใช้บริการอีเมล์ผู้ใช้จะต้องมีที่อยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

6. ข้อใดเรียงลำดับการส่งจดหมายได้ถูกต้อง 1. เขียนข้อความจดหมาย 2. ล็อกอินเข้าสู่ตู้จดหมาย 3. คลิกเลือกรายการส่งจดหมาย 4. คลิกเลือกรายการส่ง หรือ Send 5. กำหนดรายละเอียดของจดหมาย 6. เข้าเว็บไซต์ฟรี E-mail ที่สมัครสมาชิก
2,1,3,5,4,6
2,6,1,3,5,4
6,2,1,3,5,4
6, 2,1,3,4,5

7. ข้อใดเรียงลำดับการอ่านจดหมายได้ถูกต้อง 1. ล็อกอินเข้าสู่ตู้จดหมาย 2. เข้าเว็บไซต์ฟรี E-mail ที่สมัครสมาชิกอยู่ 3. คลิกที่ชื่อผู้ส่งหรือหัวข้อจดหมาย ที่จะอ่าน
1,2,3
2,1,3
2,3,1
3,2,1

8. อีเมล์ที่ส่งมาถึงผู้รับ จะเก็บไว้ที่ใด
Inbox
Outbox
Drafts
Compose

9. ในขั้นตอนการสมัครขอใช้อีเมล์ “ชื่ออีเมล์แอคเคาท์ที่สมัคร มีผู้ใช้อยู่แล้ว” หมายความว่าอย่างไร
ให้ยอมรับในสิ่งที่เว็บไซท์เสนอมาให้
เป็นข้อความตอบรับเข้าสู่สมาชิกใหม่
การสมัครขอใช้บริการฟรีอีเมล์ได้แล้ว
ควรเลือกชื่ออีเมล์ใหม่เพราะชื่ออีเมล์ซ้ำกันไม่ได้

10. ข้อใดคือชื่ออีเมล์แอดแดรสที่ถูกต้อง
Siri@hotmail
hotmail@Siri.com
Siri@hotmail.com
Siri@com

ผลคะแนน =