คำชี้แจง

- แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 10 ข้อ
- ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อทำครบให้กดปุ่มดูคะแนนที่ด้านล่าง
 
     
     
 

1. ถ้าต้องการเปิด http://www.petgang.com ปฏิบัติอย่างไร
พิมพ์ URL ลงในแถบคำสั่ง
พิมพ์ URL ลงในแถบชื่อเรื่อง
พิมพ์ URL ลงในแถบเครื่องมือ
พิมพ์ URL ลงในแถบแอดเดรส

2. การหาข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตควรปฏิบัติอย่างไร
พิมพ์คำว่าอินเทอร์เน็ตที่แถบแอดเดรส
พิมพ์คำว่าอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์หาข้อมูล
เปิดโปรแกรม IE แล้วคลิกที่คำว่า Browse
คลิกเมนู Start แล้วเลือก Search For Files or Folders

3. การระบุคำที่ต้องการค้นหา หรือที่เรียกว่า
Password
Keyword
Microsoft word
Keygen

4. ถ้านักเรียนต้องการอ่านข่าวกีฬา คำทีต้องการค้นหาที่จัดเจนที่สุด คือ
ข่าวประจำวัน
หนังสือพิมพ์
ข่าวกีฬา
กีฬา

5. เว็บไซต์ยอดนิยมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลคือ
www.yahoo.com
www.sanook.com
www.google.com
www.msn.com

6. ข้อใดหมายถึง Search Engine
เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ
เว็บไซต์ให้บริการฟรีเมล์
เว็บไซต์ให้บริการเนื้อที่สร้างโฮมเพจ
เว็บไซต์ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต

7. Search Box หมายถึงอะไร
กล่องแถบเลื่อนใช้เลื่อนดูข้อมูล
ช่องใส่ keyword ของ Search Esngine
ช่องใส่รหัสเข้าตู้จดหมายในอีเมล์
ช่องใส่ Password

8. เมื่อต้องการบันทึกเว็บเพจลงสู่ดิสก์ควรปฏิบัติอย่างไร
คลิกเมนู File+Print
คลิกเมนู File+ Open
คลิกเมนู File+Save หรือ Save as
คลิกเมนู File+Exit

9. ข้อใดไม่ใช่เว็บไซต์ Search Engine
www.yahoo.com
www.disney.com
www.sanook.com
www.google.com

10. ถ้าต้องการบันทึกภาพจากอินเทอร์เน็ตไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้คำสั่งใด
save all
save picture as
save as
copy

ผลคะแนน =