ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
"""""""""""""""""""""""""""""" : http://www.mcupl.th.edu/main/media/
                                                 : http://203.154.140.4/ebook/files/picture/pic1_02.jpg
                                                 : http://ecurriculum.mv.ac.th/techno/library/computer
                                                 : http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2544
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
"""""""""""""""""""""""""""""" : https://sites.google.com/site/kruwerapangree/                    
                                       """     : https://staff.cs.psu.ac.th/345-10
                                                 : http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/
                                                 : https://varitthaatlove.wordpress.com/
                                                 : https://sirintra42.wordpress.com
                                                 : https://: home-network-help.com
                                                 : https://: thitipa51 - WordPress.com
ระบบอินเทอร์เน็ต
"""""""""""""""""""""""""""""" : https://home.kku.ac.th/hslib/412141/                          
                                                 : http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/browser/
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
"""""""""""""""""""""""""""""" : http://qa.engr.tu.ac.th/                           
การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
"""""""""""""""""""""""""""""" : http://www.sanook.com
                                                 : http://seo-web.aun-thai.co.th/what_is_sem/
                                                 : http://www.th.easyhostdomain.com/
                                                 : http://seo-web.aun-thai.co.th/what_is_sem/
                                                 : https://www.google.co.th/search
                                                 : https://kwangdk.weebly.com/
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
""""""""""""""""""""""""""""""": https://sites.google.com/a/srp.ac.th/